סקר הסקרים

SECURED75

המועמדים הגישו את מועמדותם לראשות העיר ולחברות במועצת העיר. רוב התושבים כבר גיבשו החלטה, וסקר זה מיועד לשקף את דעת הרוב.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות