סקרי אמת בישראל

זה לא דבר חדש שחלק מהמתמודדים בתקופת הבחירות מפרסמים את עצמם כמועמדים לראשות עיר בכדי להעלות את הסיכויים שלהם גם כאשר ידוע להם שהסיכויים נמוכים או דמיוניים 

משחקי כוח בתקופת הבחירות יכולים להיות מסובכים ומגוונים והמועמדים מנסים כל דרך להשפיע על התהליך בכל מיני דרכים

המטרה העיקרית של התנהגות כזו היא להפעיל לחץ על המועמד המוביל וליצור תחרות במטרה להעלות את סיכוייו לקבל מיקום גבוהה יותר לרשימתו של המועמד המוביל לראשות העיר. תחרות שכזו עלולה לשנות את מהלך הבחירות ולהביא את שאר המועמדים לשינויים ברעיונות שלהם

חשוב להפריד ולבחון בין מועמדים שנמצאים במיקום רציני לראשות העיר לבין מועמדים שמשתמשים בזה רק כאמצעי פוליטי. אולם, אין ספק שסיכוי המועמד שאין לו תמיכה רחבה ויציבה יהיה נמוך יותר מאלה שמצליחים לספק תחרות רצינית ולהגן על מועמדותם

 

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות