סקרי אמת בישראל

ראש עיר נבחר על ידי התושבים בהליך דמוקרטי ויכולת תפקודו והשפעתו תלויים בכוחם של הגורמים הפוליטיים בעיר. באחריותו ניהול וקדום אינטרסים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בעיר ומשימותיו העיקריות:

פעילות יומיומיות של העירייה: ניהול מקצועי של הצוותים השונים בעירייה, החלטות מדיניות בתחומים כגון: תכנון עירוני, תחבורה, תשתיות עירוניות, שירותים ציבוריים ועוד.

יחסים עם התושבים: ראש העיר חייב לתת מענה לצורכי ולדרישות הציבור. לשמור על קשר פעיל ורציף עם הציבור, הארגונים, הקהילות המקומיות, העסקים ומוסדות ציבור. לאזן ולסדר בין צרכים שונים בין קבוצות שונות בעיר.

משא ומתן פוליטי: לתקשר עם גורמים חיצוניים כמו הממשל המרכזי, רשויות מקומיות אחרות, וארגונים פרטיים. להיות מושפע ולהשפיע על החלטות ברמה לאומית ומקומית, ולגייס תמיכות ומשאבים לטובת העיר.

תקציב העיר: תכנון ניהול וביצוע התקציב השנתי של העיר, כולל ההוצאות וההכנסות בפועל. למצוא את האיזון הנכון בין חיזוק התקציב המקומי לבין צרכי הפיתוח ושיפור פני העיר והגברת השירותים לתושבים.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות